امانات و گردش کتاب

رشد و بالندگی هر کتابخانه به ارائه خدمات مستمر، مناسب و روزآمد بستگی دارد، بنابراین جایگاه هر کتابخانه را کمیت و کیفیت خدمات و نحوه ارائه آن به جامعه استفاده کننده، مشخص می سازد.
در زمینه جایگاه و اهمیت بخش امانت نیز کافیست بدانیم که صورت و تجسم تمامی فعالیتها و تلاشها در سایر بخشهای کتابخانه در بخش امانت کتاب متبلور و عیان می شود.
از جمله خدماتی که دراین بخش ارایه می شود عبارتند از : امانت دادن منابع غیرمرجع - پیگیری برگشت منابع
• در این بخش خدمات با استفاده از نرم افزار سیمرغ صورت مکانیزه انجام می گیرد که این امر بر سرعت و دقت کار می افزاید.
• مخزن کتاب به صورت قفسه بسته می باشد.
• مخزن کتاب برای اعضاء هیئت علمی و کارکنان دانشگاه باز بوده ولی دانشجویان حق ورود به مخزن کتابخانه را ندارند.
• فعالیتها
• جهت استفاده بهینه مراجعان از بخش امانت کتاب، لازم است به نکاتی که در ذیل به آن اشاره می شود توجه شود:
• امانت کتاب فقط با ارائه "کارت عضویت " به شخص صاحب کارت امکان پذیر است.
• تمدید کتاب توسط خود اعضا و از طریق مراجعه به سرویسهای امانت امکان پذیر است.
• تاریخ بازگشت کتابها از طریق مراجعه به سرویسهای امانت قابل مشاهده است .

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.