اخبار

آمار موجودی کتب در طی سالهای 90 تا 98

 

 

98

 

 

97

 

 

96

 

95

 

94

 

93

 

92

 

91

 

90

 

سال

98474

98014

97425

96888

95939

95755

84751

98109

96709

تعداد جلد کتب فارسی

10300

10276

10276

10263

10162

10094

9527

9421

9421

تعداد جلد کتب لاتین

40803

40652

40471

39678

38900

38576

32815

31602

31602

تعداد عنوان کتب فارسی

 

5901

5877

5877

5761

5648

5576

5591

5555

5555

تعداد عنوان کتب لاتین

 

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.